SIR AFNA FTIT AĦJAR

Il-Circular Economy Malta (CEMalta) hija l-entità kompetenti nominata, imwaqqfa mill-Gvern, għall-Ekonomija Ċirkolari taħt l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent.

Il-persuna ġuridika tal-Aġenzija hija pprovduta permezz tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika. Circular Economy Malta ġiet approvata mir-referenza tal-Kabinett Cap331/XIII/18 u ġiet stabbilita bħala Aġenzija permezz ta’ LN286 tal-2018 skont l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika (CAP 497), u b’hekk ġiet stabbilita l-Ordni dwar Circular Economy Malta (Stabbiliment) (Leġiżlazzjoni sussidjarja 595.28).

Il-Gvern ta’ Malta huwa impenjat li jnaqqas il-volum ta’ skart li bħalissa qed jintrema f’landfills eżistenti, kemm minħabba raġunijiet ambjentali kif ukoll minħabba raġunijiet ta’ spazju. Fid-dawl ta’ dan, l-attivitajiet ekonomiċi ċirkolari jista’ jkollhom rwol kruċjali fit-tnaqqis effettiv tar-rimi tal-iskart fil-landfills. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża jirrikonoxxi li hija meħtieġa bidla fl-approċċ nazzjonali biex tittejjeb il-prestazzjoni ta’ Malta fl-immaniġġjar tal-iskart, permezz ta’ regolamenti u inċentivi finanzjarji mtejba fi sforz biex jiżdiedu r-rati ta’ riċiklaġġ u rkupru u l-parteċipazzjoni privata tal-partijiet ikkonċernati.

< Back