L-Iskema

Il-Konsorzju għandu jipprovdi madwar 320 Magna tal-Bejgħ Awtomatika Riverżibbli (RVMS), f’postijiet strateġiċi madwar Malta u Għawdex kollha

L-Iskema għandha tiġi ġestita u operata minn Konsorzju, magħmul mill-Produtturi, l-Importaturi u l-Bejjiegħa bl-Imnut ewlenin tax-Xorb f’Malta.

L-Iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb hija mfassla biex tħeġġeġ u timmotiva lin-nies jarmu l-kontenituri tagħhom b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u inkambju jirċievu d-depożitu permezz ta’ vawċer tal-flus.

Il-konsumaturi huma mħeġġa jiddepożitaw il-kontenituri tax-xorb rispettivi tagħhom fl-RVMs jew imorru għand il-bejjiegħa bl-imnut b’sistema manwali ta’ rifużjoni tad-depożiti. L-RVMs se jirreġistraw awtomatikament il-kontenitur tax-xorb f’konformità mat-tipoloġija tiegħu, u minn issa ’l quddiem joħorġu vawċer tal-flus kif xieraq. Il-vawċer għandu valur ta’ EUR 0.10 għal kull kontenitur, u jista’ jiġi mifdi fi stabbilimenti qrib l-RVM partikolari li fiha l-kontenitur jiġi ddepożitat fi żmien sentejn mid-data tal-ħruġ. Jista’ jkun hemm każijiet li fihom il-konsumaturi jkollhom l-opportunità li jagħtu l-valur tal-vawċer bħala donazzjoni għal kawża tajba.

Il-konsumaturi għandhom jadottaw kultura li biha l-kontenituri tax-xorb jinħażnu b’mod adegwat bi tħejjija biex jiġu ddepożitati b’mod effettiv fl-RVMs jew jingħataw lill-bejjiegħa bl-imnut b’sistema manwali ta’ rifużjoni tad-depożiti. Huwa rilevanti li jiġi enfasizzat li sakemm ma tinżammx it-tipoloġija tal-kontenitur tax-xorb, kemm l-RVM kif ukoll il-bejjiegħ bl-imnut ma jaċċettawhx.

F’termini aktar sempliċi, b’mod partikolari l-kontenituri tax-xorb magħmula mill-plastik, ma għandhomx jitgħaffġu sabiex jiġu ddepożitati fl-RVMs jew jingħataw lill-bejjiegħa bl-imnut b’sistema manwali stabbilita ta’ rifużjoni tad-depożiti. Il-Konsorzju huwa legalment marbut li jilħaq il-miri għall-ġbir u r-riċiklaġġ stipulati mid-Direttivi tal-UE u rregolati minn Ftehim tal-Liċenzja maħruġ minn Circular Economy Malta.