Dikjarazzjoni dwar l-Aċċessibbiltà għal Circular Economy Malta

Din id-dikjarazzjoni tapplika għas-sit web ta’ Circular Economy Malta (CEMalta) fuq www.cemalta.gov.mt, u ġiet aġġornata l-aħħar fid-19 ta’ Awwissu 2022.

CEMalta hija impenjata li tiżgura l-aċċessibbiltà diġitali għall-persuni b’diżabilità. Aħna naħdmu kontinwament biex nagħmlu s-sit web tagħna aktar faċli għall-utent u biex titjieb l-esperjenza tal-utent b’mod ġenerali, u b’hekk jiġu applikati l-istandards ta’ aċċessibbiltà rilevanti.

L-Appoġġ għall-Aċċessibbiltà

CEMalta tapplika l-miżuri li ġejjin fl-organizzazzjoni kollha biex tiżgura l-aċċessibbiltà tas-sit web tagħha:

 • Tipprijoritizza l-aċċessibbiltà permezz tal-politiki interni tagħha.
 • Tassenja miri u responsabbiltajiet ċari ta’ aċċessibbiltà.
 • Tuża metodi formali ta’ assigurazzjoni tal-aċċessibbiltà.

Status ta’ Konformità

Il-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà għall-Kontenut tal-Web (WCAG) jiddefinixxu r-rekwiżiti għad-disinjaturi u għall-iżviluppaturi biex itejbu l-aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità. Dawn jiddefinixxu tliet livelli ta’ konformità: Livell A, Livell AA, u Livell AAA. Is-sit web ta’ CEMalta huwa parzjalment konformi mal-livell AA tad-WCAG 2.1, li juri l-EN 301 549 skont id-Direttiva Ewropea dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web.

Il-Kompatibbiltà mal-Brawżers u mat-Teknoloġija ta’ Assistenza

Is-sit web ta’ CEMalta huwa mfassal biex ikun kompatibbli mal-brawżers tal-web li ġejjin:

 • Internet Explorer 11
 • Firefox Version 80 jew verżjoni sussegwenti
 • Chrome Version 82 jew verżjoni sussegwenti

L-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi u l-Miżuri għall-Aċċessibbiltà Applikati

L-aċċessibbiltà tas-sit web ta’ CEMalta tibbaża fuq it-teknoloġiji tal-HTML biex jaħdmu flimkien mal-brawżer tal-web u kwalunkwe teknoloġija ta’ assistenza jew plugins installat fil-kompjuter tiegħek.

Din it-teknoloġija hija bbażata fuq il-konformità mal-istandards ta’ aċċessibbiltà użati.

Is-sit web ta’ CEMalta jimplimenta l-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà li ġejjin:

 • Iż-żamma ta’ ġerarkija konsistenti tal-Intestatura tal-HTML u t-tqassim tal-informazzjoni f’paġni web differenti.
 • Iż-żieda tat-titlu tal-immaġni, tat-tikketta tal-alt, u tal-caption kull fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti u utli.
 • Il-massimizzazzjoni tal-kuntrast tal-kulur għat-test meta applikabbli.
 • It-test tal-link effettiv huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utent fejn se tieħdu l-link.
 • L-implimentazzjoni tal-captioning f’kemm jista’ jkun kontenut multimedjali possibbli.

Kontenut Inaċċessibbli

CEMalta mhijiex konxja ta’ kontenut inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibbiltà speċifiċi fuq is-sit web tagħha. Jekk tidentifika kontenut bħal dan, jekk jogħġbok għarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti hawn taħt. F’każ bħal dan, CEMalta għandha l-għan li timplimenta programm ta’ titjib kontinwu biex tirrettifika dawn il-kwistjonijiet. Madankollu, minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tas-sit web ta’ CEMalta, jista’ jkun hemm xi limitazzjonijiet li setgħu ma ġewx innutati jew li huma ppjanati li jsiru aċċessibbli dalwaqt. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tosserva kwalunkwe kwistjoni bħal din fis-sit web tagħna.

Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tosserva kwalunkwe kwistjoni bħal din fis-sit web tagħna.

Aħna nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web tagħna! Tista’ tikkuntattjana fuq:

 • Telefown: +356 22268200
 • E-mail: info@cemalta.gov.mt
 • Indirizz postali: Level 1, Elite Business Centre, Trejqa ta’ Box Box, Msida MSD1840

Proċedura ta’ Infurzar

Għandna l-għan li nwieġbu għall-feedback dwar l-aċċessibbiltà fi żmien jumejn ta’ negozju, u li nipproponu soluzzjoni fi żmien 10 ijiem ta’ negozju. Jekk tinqala’ l-ħtieġa, inti intitolat li teskala lment mal-Awtorità ta’ Malta Dwar il-Komunikazzjoni fuq http://www.mca.org.mt/accessibilitycomplaint jew lill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD), jekk ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba li ntuk. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità kontinwu, l-Awtorità ta’ Malta Dwar il-Komunikazzjoni tadotta l-proċedura ta’ infurzar skont il-LEĠIŻLAZZJONI SUSSIDJARJA 418.03.

Approvazzjoni formali ta’ din id-dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà hija approvata mill-Inġ. Jason Vella, CEO ta’ Circular Economy Malta.